مرگ هفت نفر در تصادفات جاده ای بوکان

سرویس چند رسانه ای_ در هفت روز گذشته، هر روز یک‌نفر بوکانی در تصادفاتی که در جاده های بوکان رخ داده است، فوت کرده اند. این تصادف در سه محور بوکان _سقز، بوکان_مهاباد و بوکان _شاهیندژ رخ داده است.

1402/8/23 10:45:42

 

  توسط: 0