ساخت و تکمیل موزه مفاخر بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس؛ عملیات ساخت و تکمیل موزه مفاخر بوکان در خانه استاد عباس حقیقی شاعر بنام کورد توسط شهرداری بوکان ادامه دارد. روابط عمومی این شهرداری ضمن آنکه از تلاش برای بهره برداری از موزه مفاخر در اوایل سال ۱۴۰۰ خبر دا و نوشت که عملیات سنگفرش و محوطه سازی این موزه آغاز شده و اجرای سایت نمایشگاهی محدوده مستحدثات نیز در حال عملیاتی شدن بوده که در اجرای آن حفظ اصالت منزل و گرایش بر بافت پیشین بنا، مدنظر گرفته شده است. پروژه ی احداث موزه ی منزل استاد حقیقی در کوچه دماوند ۵ واقع در خیابان انقلاب این شهر قرار دارد. در حال حاضر این پروژه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

1399/12/2 09:05:14

 

  توسط: انتخاب کنید...