رهاسازی 51 قطعه کبک و سهره طلایی در طبیعت مهاباد به روایت تصویر

سرویس عکس- چهار نفر از شکارچیان مهاباد با ابراز پشیمانی از شکار، 42 قطعه کبک و 9 قطعه سهره طلایی را در دامان طبیعت آزاد کردند. عکاس : جمیل آزادمنش‎

1398/1/20 12:28:24

 

  توسط: انتخاب کنید...