سنندج از نمای دیگر به روایت تصویر

شهر سنندج مرکز استان کردستان در غرب ایران و در ارتفاع ۱۴۵۰ تا ۱۵۳۸ متری از سطح دریا ودر منطقهٔ کوهستانی زاگرس واقع شده است. تصاویر هوایی از شهر سنندج و حاشیه های آن را نشان می دهد.

1397/7/3 12:01:15

 

  توسط: انتخاب کنید...