رنگ ریزی گیاهی در کردستان به روایت تصویر

سرویس عکس - رنگ ریزی گیاهی به واسطه نیاز به سرمایه زیاد در تهیه نخ و سختی کار دیگر جوانان توانایی و علاقه ای به این کار نشان نمی دهند. رشید مولودی تنها بازمانده شغل رنگ ریزی گیاهی در کردستان است. با 67 سال سن 56 سال در این حرفه مشغول به کار است.(عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیان)

1398/2/25 11:57:19

 

  توسط: انتخاب کنید...