گزارش تصویری از کارخانه تراکتور سازی کردستان

سرویس کردستان- کارخانه تراکتورسازی کردستان که شکبه‌ای از خارخانه بزرگ تراکتورسازی ایران است با مشغول شدن 150 نفر در یک شیفت کاری و 95 درصد قطعات ساخت داخل سالانه 2هزار دستگاه تراکتور را در سنندج مونتاژ و روانه بازار می‌کنند.*2*11*

1397/7/13 12:08:48

 

  توسط: انتخاب کنید...