توزیع پک‌های بهداشتی در سطح شهر بوکان توسط سروشتی شاره که م به روایت تصویر

سرویس عکس _ "انجمن سروشتی شاره‌کەم بوکان". بسته‌های بهداشتی (پیشگیری از کرونا) که توسط "شرکت توسعه تجارت الکترونیک پوپک" تهیه شده است را در سطح شهر بوکان توزیع کرد.

1399/1/1 09:43:42

 

  توسط: انتخاب کنید...