سه ورزشکار بوکانی، چهره های شاخص اولین تست بیومکانیک پارکور کاران ایران

سرویس موکریان_ برای نخستین بار در آکادمی ملی المپیک انجام تست بیومکانیک پارکور کاران انجام گرفت و کمیته ملی المپیک سیروان ، سامان و بهنام جلیلی سه ورزشکار بوکانی را شاخص ترین پارکورکارهای حاضر در این آزمون خواند.

  • 1399/4/29 11:59:53