کمک 350  میلیون تومانی مردم به خانواده نیازمند بوکانی

سرویس موکریان_در 24 ساعت، مبلغ 350 میلیون تومان جهت کمک به یک خانواده نیازمند بوکانی از طریق اینستاگرام جمع آوری شد.

  • 1399/9/3 01:21:59