احداث یک دهنه پل بر روی سیمینه به زود آغاز می شود +فیلم

سرویس موکریان_شهردار بوکان گفت: پس از اخذ همکاری مالکین در مسیر؛ در کمتر از یک ماه آینده عملیات ساخت پل بر روی سیمینه رود را آغاز خواهیم کرد.

  • 1403/3/3 07:06:52