تالاب قره گل بوکان رو به سیاهی کامل +ویدیو

سرویس موکریان- تالاب قره گل بوکان که از دور سیاه رنگ دیده می شود با کاهش شدید تراز آب روبه رو است و این تالاب در آستانه سیاهی کامل قرار گرفته است.

  • -1/-1/-1 06:49:30