حرکت عجیب و خارج از عرف نماینده سردشت و پیرانشهر

سرویس موکریان-   دکتر رسول خضری در جریان بهره برداری از یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال در سردشت، مانع شد که فرماندار در افتتاح این دستگاه نقش داشته باشد.

  • 1398/6/7 08:13:47