بوکسور بوکانی کمربند طلایی حرفه ای را از آن خود کرد + فیلم

سرویس فیلم_ملی پوش بوکانی با ناک اوت کردن کردن حریف خود، کمربند طلایی حرفه ای بوکس ایران را از آن خود کرد.

  • 1400/10/12 10:21:03