فیلم توهین به لباس کوردی در صداو‌سیما

سرویس ویدیو_مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده لباس کوردی را لباس چوپانی خواند.

  • 1399/10/28 02:57:46