ماجرای خانم دکتری که ربوده شد!

زن جوانی که به رفتار همسرش مشکوک شده بود، داخل خودروی او ردیاب و ضبط صوت جاساز کرد اما اکنون با اتهام آدم‌ربایی رو‌به‌رو شده است.

زن جوانی که به رفتار همسرش مشکوک شده بود، داخل خودروی او ردیاب و ضبط صوت جاساز کرد اما اکنون با اتهام آدم‌ربایی رو‌به‌رو شده است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

روزنامه ایران: زن جوانی که به رفتار همسرش مشکوک شده بود، داخل خودروی او ردیاب و ضبط صوت جاساز کرد اما اکنون با اتهام آدم‌ربایی رو‌به‌رو شده است.

چند روز قبل زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و از ربوده شدنش توسط همسر یکی از بیمارانش خبر داد و گفت: من پزشک هستم و به درخواست بیماران برای انجام تست کرونا و ارائه خدمات پزشکی به خانه‌هایشان می‌‌روم. مدتی قبل برای کارهای درمانی و انجام تست کرونا به خانه مرد جوانی به نام بهروز رفتم و این رفت‌وآمدها باعث آشنایی ما شد.

یک روز که سوار خودرو‌ام بودم، ناگهان یک خودرو با چند سرنشین راهم را سد کرد و زن جوانی از آن بیرون آمد و با تهدید مرا سوار خودرواش کرد. آنها ۲۰دقیقه مرا ربودند و زن جوان مرا تهدید کرد که دست از سر شوهرش بردارم. او می‌‌گفت بهروز همسرش است و من زندگی‌اش را از هم پاشیده‌ام. من از زن جوان و سرنشینان خودرو شکایت دارم.

با اظهارات خانم دکتر، بازپرس حمیدرضا رستمی دستور تحقیقات را صادر کرد و زن جوانی که خانم دکتر مدعی بود او را ربوده است، بازداشت شد و در تحقیقات گفت: اصلاً آدم‌ربایی در کار نبوده و این اتهام را قبول ندارم. مدتی بود به رفتارهای شوهرم شک کرده بودم به همین دلیل ردیابی که قابلیت ضبط صدا را دارد داخل خودروی شوهرم جاساز کردم.  بعد از چند روز با بررسی محل‌های تردد شوهرم و شنیدن فایل‌های صوتی متوجه شدم او با خانم دکتری رابطه پنهانی برقرار کرده است.  روز حادثه به همراه مادرشوهرم که عمه‌ام است و یکی از اقوام به سراغ خانم دکتر رفتم و از او خواستم دست از سر شوهرم بردارد، حتی فرزند دو ساله‌ام نیز داخل خودرو بود، چطور می‌‌توانم با وجود یک بچه آدم‌ربایی کنم؟

 بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیق در این پرونده را صادر کرد.