بازدید نماینده بوکان از پروژه کنارگذر و بزرگراه بوکان_میاندوآب به روایت تصویر

«حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه شنبه ۱۸ مردادماه از دو پروژه «کنار گذر بوکان» و «بزرگراه بوکان_میاندوآب» بازدید کرد.وی در این بازدید بر تسریع در ساخت این دو پروژه تاکید کرد و گفت: هفته آینده برای چندمین بار در چند ماه اخیر با معاونین وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت این دو پروژه و تزریق اعتبارات دیدار و گفت وگو خواهم داشت.

«حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه شنبه ۱۸ مردادماه از دو پروژه «کنار گذر بوکان» و «بزرگراه بوکان_میاندوآب» بازدید کرد.وی در این بازدید بر تسریع در ساخت این دو پروژه تاکید کرد و گفت: هفته آینده برای چندمین بار در چند ماه اخیر با معاونین وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت این دو پروژه و تزریق اعتبارات دیدار و گفت وگو خواهم داشت.
حسن  معروف پور حسن معروف پور