نزاع و درگیری علل و رهکارها / سرهنگ سلمان حیدری

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم سرهنگ سلمان حیدری فرمانده نیروی انتظامی بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم سرهنگ سلمان حیدری فرمانده نیروی انتظامی بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

نزاع و درگیری یکی از مصادیق و نمونه‌های بارز خشونت در جامعه بوده که ضمن جرم بودن آن یک مشکل و یک آسیب اجتماعی نیز محسوب می شود.

قطعا وقوع نزاع و درگیری علت‌های متفاوتی دارد ولی خشونت و عدم مهارت کنترل خشم و عدم درک درست روابط صحیح اجتماعی است که می‌تواند به نزاع و درگیری ختم شود.

عوامل فرهنگی و محیطی و فردی در وقوع نزاع و درگیری نقش موثری دارند.

برابر برسی‌ها علت وقوع بسیاری از نزاع‌ها، موضوعات و مسائل بسیار ساده روزمره است به عنوان مثال: تصادفات رانندگی و اعتراض به رانندگی دیگران، اختلافات حساب، کشاندن موضوعات و اختلافات خانوادگی به بیرون، درگیری‌های لفظی خصوصا در قشر نوجوان و اوایل جوانی و... .

مسلما پدیده نزاع و درگیری خصوصا نزاع‌های خیابانی، یکی از دغدغه های شهروندان و برخورد قاطع با آن از مطالبات به حق جامعه از پلیس و دستگاه قضایی است.

بررسی‌ها نشان داده است بیشتر نزاع‌ها و خصوصا نزاع های خشن در ساعات نیمه شب و بین نوجوانان و جوانان کم سن رخ می‌دهد. اینجاست که نباید از نقش کنترلی و نظارتی والدین غافل شد والدین محترم باید رفت و آمد و دوستان فرزند خود را کنترل و برآن نظارت داشته باشند و البته این به معنای محدودیت و برخورد قهرآمیز نیست بلکه این نظارت باید دوستانه و محبت‌آمیز باشد به نحوی که فرزند به والدین خود اعتماد نماید.

نهادهای فرهنگی نیز باید پای کار بیایند آنها می‌توانند نقش مثبتی را ایفا نمایند. باید فرهنگ احترام به حقوق شهروندی و نفی خشونت در جامعه ترویج داده شود.

از جمله راهکارهای دیگر می‌توان به توسعه تاسیسات و مراکز سالم ورزشی و تفریحی رایگان و کم هزینه اشاره کرد تا نوجوان و جوان بتواند به سهولت به آنها دسترسی داشته باشد.

حرفه‌آموزی عملی و علمی در کنار تحصیل به نوجوانان و خصوصا حرفه‌آموزی به جوانان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

پلیس همیشه با عاملان سلب آسایش مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد نموده و عاملان نزاع‌ها را دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی نموده است و عزم راسخ انتظامی و دستگاه قضایی شهرستان برقراری امنیت و آرامش برای شهروندان عزیز می‌باشد.