دومین دوره مسابقات شطرنج جام «مکریان» در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ دومین دوره مسابقات شطرنج سریع ، برق آسا (رتید) و آزاد بین‌المللی جام «مکریان» با حضور ۱۸۵ ورزشکار پس از ۱۱ دور رقابت در طی ۲ روز در سالن سه هزار نفری بوکان برگزار شد. /عکس از عالیه اسمعیل نژاد

سرویس عکس_ دومین دوره مسابقات شطرنج سریع ، برق آسا (رتید) و آزاد بین‌المللی جام «مکریان» با حضور ۱۸۵ ورزشکار پس از ۱۱ دور رقابت در طی ۲ روز در سالن سه هزار نفری بوکان برگزار شد. /عکس از عالیه اسمعیل نژاد
حسن  معروف پور حسن معروف پور