دکتر صادقی: کوردها در فرهنگ سامی و زرتشت بسیار نکوهش شده اند/ بازنمایی غلط از کرد ها در سینما

سرویس ایران-پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباط،نشست تخصصی با عنوان"فرهنگ کُرد" را برگزار کرد که در آن دکتر قطب الدین صادقی گفت: با اشاره به تبلیغات تاریخی علیه مردم کرد،تصریح کرد: کردها در فرهنگ سامی و زرتشت بسیار نکوهش شده اند.برای مثال گفته شده کردها بازماندگان طعام مارهای اژی دهاک هستند.

سرویس ایران-پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباط،نشست تخصصی با عنوان

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان،هشتاد و هفتمین پنل انسان شناسی و فرهنگ با موضوع«فرهنگ کٌرد»چندی پیش در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور جمعی از اندیشمندان،دانشجویان و علاقمندان حوزه فرهنگ و تاریخ کُردستان  و با نمایش فیلم کوتاهنیاندر این اندیشکده برگزار گردید.

در این نشست دکتر قطب الدین صادقی کارگردان مطرح تئاتر و سینما ذیل موضوعی با عنوان«شخصیت و فرهنگ کٌرد در آثار نمایشی ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت.

صادقی با نگاهی به پیوند کردها و طبیعت و قانع بودن آنها و عدم تهاجم و ماجراجویی این مردم،خاطر نشان کرد: اقتصاد خودکفای کردها که ناشی از بهره مندی از طبیعت غنی و بخشنده و هماهنگی با طبیعت بود، نیاز به ارتباط با بیرون را کم رنگ می کرد.

وی ادامه داد: کردها به همین دلیل هیچگاه به سرزمین دیگری چشم طمع ندوختند اما همواره مورد تجاوز اقوام دیگر در مرزهایشان قرار گرفتند و این تهدیدها کردها را اقوامی سلحشور و مقاوم بار آورد.

وی افزود: ارتباط قوی با طبیعت-کوه برای کردها زندگی می آورد، هم نیاز های مادی و هم نیازهای امنیتی انسان کرد را تأمین می کند در نتیجه فرهنگ کردها آمیخته با طبیعت است.

صادقی با اشاره به موضوع شهرنشینی و ارتباط آن با سیاست عنوان کرد: ویژگی کالبدی و جغرافیایی سرزمین های کرد نشین، فقدان (حکومت مرکزی ،پایتخت، اقتدار و نهادهای تامین کننده ی عقل سیاسی مدرن)  و نداشتن دیپلماسی باعث به تعویق افتادن شهرنشینی و تمایز زبانی بین اقوام کرد شد.

وی گفت: تنوع در جنبه های متفاوت فرهنگ کردها وجود دارد از جمله زبان، آیین، موسیقی، رقص، لباس و این سیال بودن و پویایی را به ما می آموزد.

این کارگردان و نمایشنامه نویس مطرح کرد با تاکید بر حفظ فرهنگ و آیین کهن توسط کردها توضیح داد: چریکه خوانی(چیروکه) برگرفته ازدوران پارتی که در دوران ساسانی به شکل خنیا گری در می آید و بعد از حمله اعراب به جز کردستان درکل ایران نابود می شود.

وی با اشاره به تبلیغات تاریخی علیه مردم کرد،تصریح کرد: کردها در فرهنگ سامی و زرتشت بسیار نکوهش شده اند.برای مثال گفته شده کردها بازماندگان طعام مارهای اژی دهاک هستند.

وی با اشاره ای به دوره ای از تاریخ،مدعی شد:فرهنگ مادرسالاری کردها برگرفته از نظام اجتماعی مادها است.

صادقی با انتقاد از رسانه های داخلی و بازتاب نامیمون از مردم کرد،متذکر شد: بازنمایی غلط از کرد ها و فرهنگشان در هنرهای نمایشی به ویژه سینما،بسبار جای تاسف دارد.

وی ادامه داد:آنچه از ما نشان می دهند در مواردی نتیجه ی تراوشهای ذهنیتهای معاند است.این تصویر مخدوش تک بعدی ایدئولوژی زده در روزگار معاصر در هنرهای نمایشی ادامه دارد.

این هنرمند نامدار سنندجی با اشاره به وجود این دیدگاه در قشر خاصی، خاطر نشان کرد:تصویر منفی از کردها فراگیر نیست و این دیدگاه  بیشتر در طبقه ی رواج دارد.

وی تاکید کرد: بازنمایی نادرست از فرهنگ و آرمان های کرد در اثر نبود مفاهیم و تصورات مشترک بین کسانی که کار فرهنگی انجام می دهند و مردم کرد ناشی می شود.

وی با نقد ساختاری به سینما و آثار نمایشی توضیح داد:در حال حاضر کسانی که کار فرهنگی انجام می دهند به دنبال بازنمایی فرهنگ یک ملت نیستند. به عبارتی دغدغه آنها نیست، آنها تنها یک گفتمان فرهنگی مطلق گرایانه(سلطه جویانه)اقتدارمأبانه ارائه می دهند.

دکتر صادقی از نبود حامیان مالی برای تولید آثار فرهنگی با مضمون(فرهنگ کرد) گله مند بود و گفت:متاسفانه تولید کنندگان واقعی و پایبند به اخلاق و رسالت هنری کمتر به دنبال آثار فاخر در این حوزه هستند و در این میان هستند کسانی که به ندرت  آثار تولید شده مناسبی خلق می کنند که عمده آن به دست کرد زبانانی است که با مشقت فراوان و نبود حمایت های مالی به تولید آثار می پردازند.